Діяльність

Карантинна допомога під час локдауну

9 квітня 2021 року набув чинності Закон України № 1358-IX від 30 березня 2021 року «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Допомога виплачуватиметься з Державного бюджету України та з місцевих бюджетів тим, хто втратив частину заробітної плати (найманим працівникам) або дохід (ФОП) у зв’язку з тимчасовим зупиненням діяльності внаслідок запровадження у 2021 році, починаючи з лютого, обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню COVID-19.

Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, визначається Кабінетом Міністрів України.

Допомога надається одноразово. Розмір допомоги за рахунок коштів Державного бюджету України становитиме вісім тисяч гривень, а за рахунок коштів місцевого бюджету — буде та сума, яку визначить у своєму рішенні орган місцевого самоврядування.

Допомога не надається:

1. Найманим працівникам:

– які на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, що не нарахував єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за усі місяці кварталу, що передує впровадженню карантинних обмежень, які працюють у суб'єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, не відносився до Переліку видів економічної діяльності;

– які працюють у суб'єкта господарювання за сумісництвом;

– середня заробітна плата яких перевищує тридцять тисяч гривень на місяць. 

2. Фізичним особам – підприємцям:

– державна реєстрація яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, становить менше трьох місяців;

– які за останній звітний рік сплатили єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за себе менше, ніж за шість місяців (крім осіб, які звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування");

– основний вид економічної діяльності яких не відносився до Переліку видів економічної діяльності, встановлених КМУ;

– які є найманими працівниками та фізичними особами – підприємцями одночасно;

– підприємницька діяльність яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому у відповідному регіоні запроваджені додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, припинена.

Надання допомоги здійснюється на підставі заяви застрахованої особи, поданої нею в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Особа має право звернутися із заявою про надання допомоги протягом 30 днів із дня запровадження на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

У заяві про надання допомоги зазначаються:

– прізвище, ім'я, по батькові особи, її дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– адреса реєстрації місця проживання заявника;

– номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги – за стандартом IBAN;

– підтвердження відповідності застрахованої особи вимогам цього Закону;

– надання згоди заявником на обробку персональних даних відповідно до закону.

Застраховані особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання допомоги. У разі виявлення недостовірних відомостей сума допомоги підлягає поверненню застрахованою особою до Державного бюджету України та відповідного місцевого бюджету у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Не повернуті добровільно суми, передбачені абзацом другим цієї частини, підлягають стягненню на підставі рішення про відшкодування допомоги, яке видається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та є виконавчим документом.

Перебіг строку для звернення за виплатою допомоги застрахованим особам у зв'язку із додатковими обмежувальними протиепідемічними заходами, запровадженими у лютому – березні 2021 року, починається через десять днів з дня набрання чинності цим Законом.

Отримання застрахованими особами у 2021 році одноразової матеріальної допомоги відповідно до Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» не є підставою для відмови у наданні допомоги, передбаченої цим Законом.

Безкоштовну юридичну допомогу члени ПМГУ можуть отримати за тел. 067 638 32 38