Діяльність

Особливості трудових відносин в умовах воєнного стану

Юристи ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» звертають увагу спілчан, що 15 березня 2022 року був прийнятий Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”. 
Цей Закон визначає  особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, а також осіб, які працюють за трудовим договором, укладеним з фізичними особами, у період дії воєнного стану. Зокрема, вказаним законом на період дії воєнного стану вводиться обмеження трудових прав і свобод працівників, а саме:

 • При укладенні трудового договору  умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. 
 •  
 • Роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану робо-ту не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.
 •  
 • Повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов. Тобто попереднє повідомлення працівника про зміни скасовано.
 •  
 • Допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
 •  
 • Нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо.
 •  
 • Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.
 •  
 • Дозволяється застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.
 •  
 • Дозволяється робота у вихідні дні.
 •  
 • Святкові і неробочі дні, передбачені ст. 73 КЗпП України, є робочими.
 •  
 • Дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця. На ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" зупинено 19 пунктів колективного договору.
 •  
 • Надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання не використаних у пе-ріод дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період піс-ля припинення або скасування воєнного стану.
 •  
 • Роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної ін-фраструктури.
 •  
 • Передбачена можливість призупинення дії трудового договору. Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. 
 •  
   
Підготовлено юристами ПО ПМГУ ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"