Діяльність

Пеня на заборгованість за житлово-комунальні послуги

С 1 мая 2019 года в Украине вступают в силу изменения в закон о жилищно-коммунальных услугах – вводится абонлата на ЖКУ и пеня на задолженность.

У відповідності до ст. 26 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Тобто максимальний розмір пені може за своєю величиною становити розмір самої заборгованості. Згідно з законом нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України надало роз’яснення «Відносно нарахування пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги».

Згідно з цим роз’ясненням пеня не може нараховуватися споживачам без укладення договору про надання певного виду послуг, в якому зазначено строк, протягом якого необхідно оплатити послуги та розмір пені за прострочення оплати. За відсутності такого договору пеня нараховуватися не може. 

Також Мінрегіон роз’яснило, що пеня за несвоєчасне здійснення платежів за комунальні послуги може нараховуватися лише на ту суму заборгованості, що утвориться з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

Див. інфографіка

Безкоштовну юридичну допомогу
члени профспілки можуть отримати за тел. 067-638-32-38