Діяльність

Про ринок землі

31 березня 2020 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року, окрім окремих положень, які набувають чинності з дня опублікування.

Зазначений нами закон не опублікований, інформація наведена в даній статті взята з сайта ВРУ, тому беремо на себе сміливість навести лише окремі положення, що можуть зацікавити членів нашої профспілки – власників земельних паїв.

З 1 липня 2021 року набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України. Причому до 1 січня 2024 року громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки загальною площею до 100 га. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність громадянином раніше.

Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не може перевищувати десяти тисяч гектарів. При визначенні розміру земельної ділянки, якою може володіти фізична особа, враховуватиметься також розмір частки такого громадянина (внесеної у вигляді земель сільськогосподарського призначення), вираженої у відсотках, у статутному (складеному) капіталі, пайовому фонді юридичної особи.

Порушення вимог щодо обмеження права власності на земельні ділянки є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.

До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку.

Розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-­правовими угодами, проводитимуться в безготівковій формі.

Не допускатиметься набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.

Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності забороняється.

Громадяни, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, а також орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до семи років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів. У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу право власності переходить до покупця після сплати першого платежу.

Забороняється відчуження земельних часток (паїв), земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, відчуження та зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, крім передачі їх у спадщину. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-­продаж або відчуження в інший спосіб земельних ділянок та земельних часток (паїв), в частині їх купівлі-­продажу, та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє, є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).

Безкоштовну юридичну консультацію та допомогу члени ПМГУ можуть отримати за тел. 067 638 32 38