Діяльність

Про відпустки під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану порядок надання відпусток регулюється статтею 12 ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Цією нормою передбачено наступне:

1. У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Норми частини сьомої статті 79, частини п’ятої статті 80 Кодексу законів про працю України та частини п’ятої статті 11, частини другої статті 12 Закону України «Про відпустки» у період дії воєнного стану не застосовуються.

У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки».

2. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

3. Протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки».

4. У період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки».

На сайті Міністерства економіки України розміщено коментар Мінекономіки до ЗУ від 01.07.2022 № 2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин».

Зокрема в коментарі зазначено, що закон передбачає право, а не обов'язок роботодавця обмежити 24 днями тривалість щорічної основної відпустки працівника у період дії воєнного стану. Тому працівникам, тривалість щорічної основної відпустки яких складає більше ніж 24 календарних дні, може бути надано за рішенням роботодавця таку відпустку повної тривалості.

Окрім того міністерством зазначено, що роботодавець не має права відмовляти працівникам в оформленні протягом періоду воєнного стану щорічних додаткових, соціальних, навчальних та інших відпусток тривалістю та на умовах, визначених законодавством про відпустки.

Також акцентовано увагу на те, що обмеження надання щорічної основної відпустки стосується виключно тієї відпустки, що надається за поточний робочий рік. Тобто, якщо працівник має невикористані основні щорічні відпустки за минулі роки, він має право використати їх у 2022 році без обмежень.

Запроваджується новий вид відпустки без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку за його заявою. Тобто роботодавець не має права відмовити працівникові у наданні цієї відпустки.

Для отримання відпустки працівник, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, звертається до роботодавця з відповідною заявою, в якій обов’язково має бути визначеною тривалість такої відпустки, але не більше ніж 90 календарних днів. Закон не обмежив можливості працівника реалізувати своє право на цю відпустку кілька разів. Загальна тривалість відпусток (частин), яку працівник може вимагати надати відповідно до цієї норми не може перевищувати 90 днів протягом дії воєнного стану. Також роботодавець може вимагати від працівника підтвердити той факт, що він «виїхав за межі території України» або «набув статусу внутрішньо переміщеної особи». 

Члени профспілки металургів і гірників можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу за тел. 067 638 32 38