Діяльність
19 червня 2020 52

Щодо додаткових відпусток для учасників бойових дій

Нерідко до нас звертаються працівники підприємства – учасники бойових дій із запитанням чи є законним зменшення тривалості додаткової відпустки за роботу у важких і шкідливих умовах праці, якщо вони використовували додаткову відпустку за участь у бойових діях? Спробуємо надати вичерпну відповідь на це запитання з посиланням на норми закону.

Відповідно до ст. 162 Закону України «Про відпустки» учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу, надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України. Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Відповідно до ст. 9 ЗУ «Про відпустки» до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховуються:

1) час фактичної роботи зі шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;

2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу зі шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці.

Отже, оскільки законом не передбачено зарахування до стажу роботи, що дає право на додаткову відпустку за роботу у важких і шкідливих умовах праці тривалості додаткової відпустки за участь у бойових діях, стаж роботи працівника, який скористався такою відпусткою, абсолютно законно зменшується на 14 днів, що призводить до зменшення кількості днів додаткової відпустки за роботу у важких і шкідливих умовах праці.

Безкоштовну юридичну допомогу члени ПМГУ можуть отримати за тел. 067-638-32-38