Діяльність

Стати на облік у центрі зайнятості тепер можна онлайн

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 307 затверджено Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі.

Цей Порядок визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю за заявами в електронній формі центрами зайнятості.

Статусу безробітного може набути:

  1. особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;
  2. особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;
  3. особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

Надання електронної послуги здійснюється за заявою, поданою в електронній формі особою, яку ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації «Bank ID» чи іншого засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника.

Особа, яка шукає роботу, заповнює заяву про надання (поновлення) статусу безробітного та заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю, які формуються, підписуються та подаються нею за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до центру зайнятості за спеціальними формами.

До заяви про надання (поновлення) статусу безробітного особа додає скановані копії (фотокопії) документів, передбачені Порядком реєстрації, це:

  • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;
  • документ про освіту;
  • військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби.

Документи не подаються у разі, коли отримання та підтвердження відомостей про такі документи здійснюється в порядку інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з електронними інформаційними ресурсами або інформаційними системами органів державної влади під час формування заяви.

Заява про надання (поновлення) статусу безробітного та заява про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю, сформовані, підписані та подані за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, вважаються отриманими та реєструється співробітником центру зайнятості у день їх надходження, а у разі подання у неробочий час робочого дня, неробочий день, святковий або вихідний день — у перший робочий день, наступний за днем їх подання.

Реєстрація заяви про надання (поновлення) статусу безробітного не здійснюється співробітником центру зайнятості у разі отримання та виявлення нерозбірливої сканованої копії (фотокопії) документа.

Співробітник центру зайнятості за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг направляє особі, яка шукає роботу направлення на працевлаштування.

Не пізніше сьомого календарного дня з дати отримання направлення на працевлаштування особа, яка шукає роботу, повинна подати до центру зайнятості за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або через інформаційно-телекомунікаційні системи державної служби зайнятості скановану копію письмової відповіді роботодавця (фотокопію) про працевлаштування або відмову в працевлаштуванні. Письмова відповідь роботодавця про працевлаштування або про відмову в працевлаштуванні може бути надана безпосередньо до центру зайнятості.

Рішення про надання статусу безробітного або відмову в наданні такого статусу приймається центром зайнятості не пізніше сьомого календарного дня з дати подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання (поновлення) статусу безробітного та надсилається електронними засобами комунікації.

Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його заявою про призначення виплати допомоги по безробіттю, поданою з урахуванням вимог, визначених цим Порядком та Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792).

Безкоштовну юридичну допомогу члени ПМГУ можуть отримати за тел. 067 638 32 38