Діяльність

Виїзд з дітьми за кордон: що потрібно знати

Особи, які можуть супроводжувати дитину: 
-    батьки або один із батьків
-    бабуся
-    дідусь
-    повнолітні брат/сестра
-    мачуха
-    вітчим
-    особа, уповноважена одним із батьків


Документи які потрібно мати при перетині кордону:


Для дитини:
-    закордонний паспорт або внутрішній паспорт громадянина України
-    за відсутності документа – свідоцтво про народження

діти


Для супроводу батьками або одним з батьків:
-    документи, які підтверджують сімейні зв’язки (свідоцтво про народження)
-    в супроводі одного з батьків -  нотаріально посвідчена згода другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі 
-    в супроводі одного з батьків без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
-    якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що ідтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини;
-    якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, є запис про вибуття на постійне місце проживання за кордоном чи відмітка (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України (або довідка про перебування на постійному консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної  системи МЗС);
-    у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:
-    свідоцтва про смерть другого з батьків;
-    рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
-    рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
-    рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
-    рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
-    довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);
-    свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України.

Для супроводу родичем:
-    документ, який підтверджує сімейні зв’язки цієї супроводжуючої особи з дитиною (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, тощо)


Для супроводу третіми особами:
-    або заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування
-    або нотаріально посвідчена згода (доручення) від ОБОХ батьків


Неповнолітня дитина з 16 років може перетнути кордон самостійно, їй потрібно мати:
-    закордонний паспорт
-    внутрішній паспорт громадянина України
Під час дії воєнного стану дозвіл батьків на перетин дитиною кордону самостійно не потрібен.

Безкоштовну юридичну допомогу члени ПМГУ можуть отримати по телефону 067 638 32 38