Оголошення
25 травня 2021 539

Про виплату дивідендів акціонерам «АрселорМіттал Кривий Ріг»

29 квітня 2021 року загальними зборами акціонерів ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» прийнято рішення про виплату акціонерам дивідендів, яка буде здійснюватись через депозитарну систему України. Дивіденди для виплати акціонерам ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг», акції яких станом на 24:00 годину 20.05.2021 року обліковувались на рахунках, відкритих в депозитарній установі ТОВ «УПР-ФІНАНС», будуть направлені через депозитарну систему України, на рахунок цієї депозитарної установи, для подальшої виплати депонентам – акціонерам ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг».

Докладно за посиланням