Новини

Лікарняний під час простою - чи можливо?

Що таке простій? 
Це зупинення роботи, через відсутність організаційних чи технічних умов, які є необхідними для виконання роботи, або інших обставин. 


Чи провадиться виплата ЗП або інші виплати під час нього? 
Оплата простою не з вини працівника віднесена до гарантійних і компенсаційних виплат фонду додаткової заробітної плати у складі оплати за невідпрацьований час.

Що означає, за обставин оголошення простою не з вини працівника роботодавець має оплачувати заробітну плату не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) за період знаходження працівника в простої. 


Якщо людина стала тимчасово непрацездатною під час простою? 

Тимчасова непрацездатність людини:

  • настає внаслідок захворювання, травми або інших причин
  • має тимчасовий зворотний характер
  • триває до відновлення працездатності або до закінчення причин, які унеможливлюють виконання роботи.

Під час простою ж відбувається зупинення роботи, тобто при співпадінні хворобливого стану та простою стан тимчасової непрацездатності не настає. 


Якщо працівник вимушений вийти на роботу під час простою підприємства згідно з графіком роботи та настання у цей день тимчасової непрацездатності? 
У такому випадку допомога оплачується працівнику на загальних підставах.