Новини

Резолюція акції протесту трудових колективів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПП «Стіл Сервіс» та ТОВ «Ливарно-механічний завод» від 29-04-2021

м. Кривий Ріг, 29 квітня 2021 

Учасники акції протесту вкрай обурені відсутністю дій керівництва підприємства щодо вирішення вимог трудових колективів, насамперед з неналежною оплатою та умовами праці працівників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,  ПП «Стіл Сервіс» та ТОВ «Ливарно-механічний завод». До теперішнього часу генеральний директор не призначив спільну зустріч з керівниками профспілок, які діють на підприємствах, та які підписали Резолюції акцій протесту від 30.03.2021 та 22.04.2021. Прийняте в односторонньому порядку без погодження з профспілковою стороною рішення про п'ятивідсоткове підняття окладів та тарифів працівникам вищезазначених підприємств станом на 29.04.2021 року не переглянуто. Прийнятий мізерний відсоток підвищення заробітної плати не мотивує персонал підприємств на виконання виробничих завдань. 

За наявності у ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 30,1 млрд.грн. нерозподіленого прибутку минулих років та згідно з проектом рішень річних зборів акціонерів, яке відбудеться сьогодні 29 квітня 2021 року, планується направити 9,6 млрд. грн. на виплату дивідендів акціонерам товариства з розрахунку 2,49 грн. за одну просту акцію. Ця сума дорівнює 32 % відсоткам загального розміру нерозподіленого прибутку, значна частина якої буде перерахована саме власнику компанії, який володіє 95,1283 відсотками загального пакету акцій підприємства, а це близько 9,1 млрд.грн. При цьому, на підвищення заробітної плати для 23,5 тисяч працівників буде спрямовано лише 300 млн. грн., що дорівнює 1% загального розміру нерозподіленого прибутку. 

Питання підвищення рівня заробітної плати є вкрай важливим для всіх працівників та продиктоване постійним ростом інфляції в країні, яку не покриває 5% підняття заробітної плати. Працівники, які важко працюють у небезпечних та шкідливих умовах праці продовжують отримувати заробітну плату, яка ледве покриває їх витрати на мінімально необхідні потреби, не дозволяє повністю відновлювати свої сили та утримувати їхні сім'ї. 

Умови праці на підприємстві не відповідають Політиці з охорони праці, затвердженій наказом по підприємству №1576 від 17.12.2020 та особисто підписаній генеральним директором та директором департаменту з охорони праці, промислової безпеки та екології. Це підтверджується приписом Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Державної служби України з питань праці (Держпраці) №22/5.8 від 23.04.2021 про усунення виявлених порушень законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду за результатами комплексної перевірки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у період з 05.04.2021 по 16.04.2021. Зазначеним приписом було зобов'язано генерального директора Мауро Лонгобардо усунути 1190 порушень, в тому числі 1179 порушень з охорони праці.

Враховуючи викладене вище, 

Вимагаємо від Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо:

1. Негайно виконати вимоги Резолюцій акцій протесту від 30.03.2021 та 22.04.2021.

2. Терміново призначити зустріч за Вашою особистою участю з лідерами профспілок, які діють на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», та які підписали Резолюції акцій протесту від 30.03.2021 та 22.04.2021.

Первинним профспілковим організаціям, що діють на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: 

1. У разі невиконання генеральним директором вимог Резолюцій акцій протесту від 30.03.2021 та 22.04.2021 провести засідання виборних органів та прийняти рішення про подання вимоги про розірвання трудового договору з генеральним директором ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо за порушення ним законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,  Закону України «Про соціальний діалог в Україні»,  норм міжнародних конвенцій та свідоме ігнорування інтересів і вимог трудового колективу. Дане подання направити на адресу Голови ради директорів компанії АрселорМіттал пана Лакшмі Міттала, Генерального директора групи АрселорМіттал пана Адітьї Міттала, членів Наглядової Ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та директора з персоналу компанії АрселорМіттал - пана Барта Віллє.

2. Підготувати та направити лист на адресу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки та оборони України щодо критичного загострення ситуації на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПП «Стіл Сервіс» та ТОВ «Ливарно-механічний завод» з причини невирішення вимог трудових колективів. У даному листі зазначити, що власник повинен створити безпечні умови праці для найманих працівників, а працівники зобов'язані під час виконання виробничих завдань дотримуватися норм Закону України «Про охорону праці»,  Кодексу Законів про працю України, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки. Зважаючи на наявність значної кількості порушень норм з охорони праці та пожежної безпеки на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», попередити державні органи щодо можливих вкрай негативних наслідків, які можуть виникнути в результаті дотримання персоналом всіх вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час виконання ними виробничих завдань, а саме внаслідок законного припинення працівниками виконання робіт до усунення порушень з охорони праці.

3. Розглянути питання вступу до колективного трудового спору найманих працівників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,  ПП «Стіл Сервіс» та ТОВ «Ливарно-механічний завод» з роботодавцями щодо вимог найманих працівників.

Підписи