Новини

Резолюція акції протесту трудових колективів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,ПП «Стіл Сервіс» та ТОВ «Ливарно-механічний завод»  від 22-04-20221

м. Кривий Ріг, 22 квітня 2021

Учасники акції протесту заявляють свою рішучу незгоду з діями керівництва підприємства, пов’язаними з неналежною оплатою праці працівників та прийнятим в односторонньому порядку без погодження з профспілковою стороною, низьким відсотком підняття окладів та тарифів працівникам ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПП «Стіл Сервіс» та ТОВ «Ливарно-механічний завод» та неналежними умовами їхньої праці.

За офіційними даними щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2020 рік підприємство має нерозподілений прибуток минулих років у сумі 30,1 млрд. грн., отримав чистий прибуток у 2020 році в сумі 740,9 млн. грн. та має 21,6 млрд. грн. сумарної дебіторської заборгованості, у тому числі заборгованості за відвантажену та не оплачену покупцями продукцію підприємства.

При таких фінансових показниках бюджет на підвищення зарплати для 23,5 тисячі працівників заплановано у розмірі понад 300 млн. грн., що складає лише 1% від суми нерозподіленого прибутку. При цьому, проектом рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на виплату дивідендів заплановано направити суму 9,61 млрд. грн., що складає майже 32% загального розміру нерозподіленого прибутку.

Питання підвищення рівня заробітної плати залишається вкрай важливим для всіх працівників та продиктоване постійним ростом інфляції в країні. Споживчі ціни на продукти харчування, товари першої необхідності та комунальні послуги тільки за 2020 рік зросли від 15% до 56%, що значно вище, ніж офіційний індекс інфляції за 2020 рік, тобто 5%.

Офіційний індекс інфляції за період з 2019 по теперішній час є вищим, ніж оголошене генеральним директором п’ятивідсоткове підвищення заробітної плати. Так, індекс інфляції за 2019 рік склав – 4,1%, за 2020–5% та лише за 3 місяці поточного року вже складає 4,1%.

Умови праці на підприємстві не відповідають Політиці з охорони праці, затвердженій наказом по підприємству № 1576 від 17.12.2020 та особисто підписаній генеральним директором та директором департаменту з охорони праці, промислової безпеки та екології.

Через низький рівень оплати праці за роботу у важких та шкідливих умовах підприємства продовжують втрачати висококваліфікованих працівників з багаторічним досвідом роботи, які переходять працювати на підприємства-конкуренти з вищим рівнем заробітної плати та виїжджати на роботу за кордон. Практично в усіх структурних підрозділах підприємств неукомплектований штат працівників. Неукомплектованість штату підвищує інтенсивність праці, що призводить до ризику збільшення кількості нещасних випадків на виробництві. Так, 33 нещасних випадки на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2020 році на 50% перевищує 22 нещасних випадки, зареєстрованих в 2018. Зростання кількість нещасних випадків продовжується і в поточному році.

Враховуючи викладене вище, вимагаємо від Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо у строк до 28.04.2021:

1. Підвищити з 01.04.2021 всім працівникам ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПП «Стіл Сервіс» та ТОВ «Ливарно-механічний завод» оклади та тарифи на 30%, про що підписати відповідні накази, попередньо погодивши їх з профспілковою стороною.

2. Повністю укомплектувати штат працівників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПП «Стіл Сервіс» та ТОВ «Ливарно-механічний завод» та припинити скорочення робочих місць і зниження чисельності працівників вказаних підприємств, у тому числі за рахунок виключення з штатного розкладу вакантних одиниць.

3. Задовольнити подання про розірвання трудового договору з директором департаменту з персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – Чермазович Юлією Олександрівною за порушення нею законодавства про працю, про колективні договори і угоди, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про соціальний діалог в Україні», норм міжнародних конвенцій та свідоме ігнорування інтересів і вимог трудового колективу.

4. Забезпечити безпечні умови праці для всіх працівників, зменшити вплив шкідливих факторів на людей, знизити рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності. Розробити, погодити з профспілковою стороною та затвердити:

– Програму комплексних заходів, спрямованих на поліпшення умов праці, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань в підрозділах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2021 році;

– Програму технічних заходів, спрямованих на поліпшення умов та безпеки праці, а також на підвищення існуючого рівня охорони праці в підрозділах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2021 році;

– Фонд охорони праці (кошторис витрат на охорону праці) на 2021 рік.

5. Поновити роботу всіх соціальних об’єктів, що знаходяться на балансі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ПП «Стіл Сервіс», і забезпечити їх діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства України. Невідкладно розпочати роботи з підготовки до оздоровчого сезону 2021 року та відновити роботу соціальних об’єктів: санаторію-профілакторію «Джерело», дитячих оздоровчих таборів «Парус», «Буревісник» та «Сучасник», пансіонатів «Червоні вітрила» та «Азов», творчого центру «Палац культури металургів», баз відпочинку «Мар’янівка», «Світанок» та «Хвиля», ресторану «Киянка».

6. Надати профспілковій стороні повний звіт про використання коштів Соціального Фонду за 2020 рік у розрізі статей витрат з зазначенням заходів та об’єктів фактичного фінансування та погодити з профспілковою стороною проект Соціального Фонду на 2021 рік з врахуванням зауважень, направлених на адресу генерального директора.

7. Провести спільну зустріч за Вашою особистою участю з представниками профспілкових організацій, що діють на підприємствах та які підписали дану Резолюцію стосовно вищезазначених вимог трудових колективів.

Підписи