Новини

Схвалення проєкту Колективного договору (доповідь голови ПО ПМГУ підприємства Наталі МАРИНЮК на конференції трудового колективу)

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

В квітні 2023 році ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» звернулася до роботодавця з пропозицією продовжити термін дії Колективного договору на період правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Оскільки роботодавець не прийняв цю пропозицію, згідно з вимогами законодавства України був створений спільний представницький орган для ведення колективних переговорів і укладення колективного договору  ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, внесення змін і доповнень до колективного договору, до якого увійшли представники 11 профспілок, які діють на підприємстві (надалі – СПО). 


СПО звернувся до адміністрації ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” з пропозицією продовжити дію колективного договору шляхом внесення наступних змін в колективний договір ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”:
“ 1 і 2 абзаци 10 розділу Колективного договору об'єднати та викласти в наступній редакції:
“Договір набирає чинності з 1 січня 2007 року, поширюється на всіх працівників підприємства, які перебувають в обліковому складі і діє протягом періоду правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.” (протокол № 2 від 24.10.2023).


Роботодавець не прийняв цю пропозицію, обґрунтовуючи свою позицію тим, що Колективний договір на 2007-2008 роки зі змінами і доповненнями діє 17 років, його норми і положення застаріли і не відповідають реальному положенню речей, потребують оновлення і приведення у відповідність з існуючим реаліями, в тому числі і з урахуванням встановленого правового режиму воєнного стану в Україні. 


В листопаді 2023 була створена спільна робоча комісія для ведення колективних переговорів і підготовки проєкту Колективного договору, а також відповідні робочі групи. Відбулося 39 засідань робочої комісії та робочих груп.   

Строк дії Колективного договору на 2007-2008 роки закінчився 31.12.2023 року.


Проєкт нового Колективного договору був підготовлений і одноголосно затверджений представниками обох сторін 29.03.2024 на засіданні спільної комісії для ведення переговорів і підготовки проекту колективного договору (протокол №19 від 29.03.2024),  та на підставі рішення зазначеної комісії проект колективного договору 01.04.2024 був розміщений на інтранет порталі ПАТ АМКР для ознайомлення та обговорення членами трудового колективу підприємства і сьогодні винесений на схвалення конференцією трудового колективу.

 В новому колективному договорі збережені майже всі  пільги і гарантії, які надавалися працівникам раніше, а також передбачені нові.


Пункт 1.2.  Трудовий колектив уповноважує виборні органи 11-ти первинних профспілкових організацій, які діють на Підприємстві  представляти інтереси працівників при веденні переговорів, укладенні і виконанні даного договору.

Пункт 1.10. Положення чинних Генеральної та Галузевої угод обов'язкові для виконання у разі розповсюдження на Підприємство дії таких колективних угод у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Пункт 1.11. Сторони цього Договору зобов'язуються вживати заходи, спрямовані на запобігання, протидію та припинення проявів будь-якої форми дискримінації та мобінгу (цькування), а також заходи щодо відновлення прав, порушених, внаслідок таких діянь, в порядку визначеному чинним законодавством.

Актуалізована вся редакція розділу 2 «Організація праці і її оплати» відповідно до діючої на підприємстві багаторівневої окладної системи оплати праці. 

Пункт 2.13. Виплату винагороди за підсумками роботи Підприємства за минулий рік проводити відповідно до затвердженого Положення «Про порядок нарахування і виплати винагороди за підсумками роботи за рік персоналу підприємства».
Незважаючи на декілька варіантів нарахування винагороди за підсумками роботи за рік, які пропонувалися в переговорному процесі, дана норма прийнята в редакції, на якій наполягали профспілки. 

Пунктом 5.7. передбачено забезпечення молоком стажерів, право яких підтверджено результатами атестації робочих місць.

Пунктом 5.9. передбачено забезпечення працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, а також роботах, пов’язаних з забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, безкоштовно спеціальним одягом в кількості двох комплектів на два роки. Підрозділам Підприємства доводити бюджетування ЗІЗ за 90 днів до початку кварталу, в якому необхідне  їх придбання. Забезпечити мінімальний запас ЗІЗ в УСГіПВ у розмірі не менше 6% від потреби на місяць.

Пунктом 5.11. передбачено забезпечення роботодавцем  проходження психіатричного огляду та психофізіологічної експертизи в поліклініках Підприємства, крім тих працівників, які зобов’язані згідно з законодавством проходити психіатричні огляди та психофізіологічну експертизу в спеціалізованих закладах.

Пунктом 6.2. передбачено, що після припинення або скасування воєнного стану в Україні та фізичного повернення об'єктів оздоровлення та відпочинку в розпорядження Підприємства роботодавець та профспілкова сторона проводять спільну оцінку можливості поновлення роботи об'єктів, приймаючи до уваги можливість фінансування в рамках Соціального фонду. Погоджувальна комісія приймає остаточне рішення про проведення ремонтів об’єктів або перерахування коштів працівникам на оздоровлення, або на проекти оздоровлення для працівників.
         У разі прийняття спільного рішення щодо необхідності проведення ремонтів та закупівлі обладнання кошти на такі цілі передбачаються виключно в Соціальному фонді в рамках його розрахункової суми з урахуванням необхідності фінансування інших статей цього Договору… У разі прийняття спільного рішення щодо неможливості або недоцільності подальшого використання об’єктів за призначенням, кошти, передбачені в Соціальному фонді на їхнє утримання, спрямовуються роботодавцем на проекти з оздоровлення та відпочинку працівників Підприємства.

Пунктом 6.7. встановлено, що в Соціальному фонді Підприємства окремим рядком передбачати додаткові (понад встановлені законодавством) кошти на організацію відпочинку працівників Підприємства в закладах відпочинку, які не належать Підприємству, за умови надання ППО, які діють на Підприємстві,  документального підтвердження цільового використання в повному обсязі коштів, отриманих від роботодавця в попередньому місяці. Система оздоровлення в новому колективному договорі передбачена з максимальною направленістю на працівників підприємства. Профспілкові організації повинні підтверджувати цільове використання коштів, отриманих від роботодавця. 

Пунктом 6.8. передбачено в Соціальному фонді окремим рядком надання матеріальної допомоги працівникам Підприємства, житло яких пошкоджено внаслідок ракетних ударів для часткового відшкодування витрат на відновлення пошкодженого житла.

Пунктом 6.9. передбачено забезпечення працівникам можливості під час воєнного стану проходити частину профілактичних заходів, які надавалися в             СП «Джерело», на базі власного медичного центру.

Пунктом 6.14. передбачено забезпечення приготування перших та других страв, напоїв в їдальнях Підприємства на очищеній питній воді.

Збільшено розмір одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в Раді ветеранів до Міжнародного дня людей з інвалідністю з 480 грн. до 600 грн. (пункт 6.17.), фінансової допомоги Раді ветеранів Підприємства з 80 тис. грн. до 100 тис. грн. щоквартально (пункт 6.18.), одноразової матеріальної допомоги до 1 вересня з 480 грн. до 1000 грн. (пункт 6.22.).

Оновлена редакція розділів 7 «Порядок врегулювання колективних та індивідуальних трудових спорів» та 9 «Відносини між роботодавцем і первинними профспілковими організаціями» відповідно до чинного законодавства України. 

Пункт 9.16. Здійснювати продаж, передачу, закриття, перепрофілювання, здачу в оренду об’єктів соціально-культурного, побутового і оздоровчого призначення, які знаходяться на балансі Підприємства, за умови попереднього (не менше, ніж за 6 місяців) проведення консультацій з профспілковою стороною. 
У разі продажу, передачі, закриття, перепрофілювання, здачі в оренду зазначених об’єктів, кошти, передбачені в Соціальному фонді Підприємства на їх утримання, спільним рішенням сторони роботодавця і профспілкової сторони спрямовуються на оздоровлення та відпочинок працівників Підприємства.

Пунктом 10.1. визначено що Договір вступає в силу з 01.04.2024 і розповсюджується на всіх працівників Підприємства, які перебувають в обліковому складі, і діє по 30.06.2026 крім пунктів 2.17, 2.18, 3.2.5, 5.7 (в частині норми видачі молока – 1 талон на 1 зміну, незалежно від її тривалості), 5.12 (в частині проведення інструктажів в неробочий час та їхньої оплати), 6.7, 6.21, 6.26, 6.27, 6.30, 6.31, 9.6, 9.8, 9.9., 9.12 Договору, дія яких набуває чинності після припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні, або раніше за результатами розгляду виробничих і фінансових результатів діяльності Підприємства.

Пунктом 10.7. передбачено, що колективний договір викладається двома мовами – українською та англійською. У разі розбіжностей тлумачення перевагу має українська редакція.  

За результатами ознайомлення з проєктом колективного договору та обговорення його членами трудового колективу підприємства надійшли наступні пропозиції:


•    в п.1.5 проекту додана повна назва підприємства і її скорочену назву «Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі – Підприємство)», далі за текстом проекту застосована скорочена назва - «Підприємство»;
•    в п.1.9 проекту слова «Колективний договір» замінені на скорочену назву «Договір», таке скорочення визначено п.1.1 проекту;
•    в п.2.2.1 видалено «РУ» у зв’язку з тим, що в рудоуправлінні зараз фактично немає відрядної системи оплати праці;
•    в п.2.2.7 видалено «встановлюється штатним розписом» і «кожній посаді та професії», так як вказанім документом не встановлюється розмір премії; додано «службовці», так як ця категорія працівників не була врахована в проекті;
•    в п.2.10 слово «спеціаліст» замінено на «фахівець» і далі зміни за текстом проекту;
•    за текстом проекту визначені відповідальні особи за виконання окремих положень колективного договору в форматі, який попередньо був погоджений сторонами «керівник рівня управління N-1 … (з вказанням напрямку діяльності);
•    в п.3.5 додане «батька», так як мова йде про жінок та чоловіків, які виховують дитину самотужки (без матері, без батька);
•    в п.9.6 виконана лексична зміна і уточнення «у розмірі середньої заробітної плати за цей час» замість «за середнім заробітком»;
•    в п.10.1 додано уточнення «(в частині увільнення понад норму, встановлену законодавством)», так як п.9.6 припинено не повністю;
•    в Додатку 1 додано «рішенням конференції трудового колективу підприємства» у відповідності до умов, визначених п.1.9 проекту;
•    в Додатку 6 посилання на пункти «6.1.5, 9.8.1, 9.8.2, 9.8.4» замінено на посилання на пункти «6.7, 9.8, 9.9, 9.11», так як нумерація пунктів була змінена при формуванні проекту в цілому.
 
Вказані вище пропозиції носять технічний характер та враховані в проекті колективного договору, який винесений на схвалення конференції трудового колективу.