Новини

Як оформити допомогу на поховання пенсіонера?

У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті. Допомога оформлюється та виплачується територіальними органами Пенсійного фонду України за останнім місцем перебування на обліку померлої особи та регламентується Законом України «Про пенсійне забезпечення» статтею 91, Постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 


 До заяви необхідно додати наступні документи:

 

  • - паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
  • - документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • - свідоцтво про смерть померлого пенсіонера;
  • - витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за            № 691/15382) або довідку про смерть пенсіонера; 
  • - у разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави. 
  •  

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника. 


Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави. 
 

Ольга НЕВОЛІНА, заступник начальника відділу УПСЗН Металургійної районної у місті ради