Новини
24 квітня 2020 237

Умови виплат неотриманої пенсії

Певними статтями Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) регулюються виплати нарахованих сум пенсій, на які пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з різних причин.

Так, в частині першій статті 46 Закону передбачені умови виплати сум пенсій, на які пенсіонер мав право, але з власної вини не отримав своєчасно. У випадку не отримання пенсії за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії, частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Частина друга статті 46 Закону регулює виплату неотриманої суми пенсії з вини органу, що призначає і виплачує пенсію. У такому випадку виплата за минулий час відбувається без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

Виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера регулюються статтею 52 Закону. Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи ні.

До непрацездатних членів сім’ї належать:

– чоловік або дружина, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку та отримують пенсію за віком;

– діти (у тому числі діти, які народилися до закінчення 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

– діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-­технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-­кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

– чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Ольга НЕВОЛІНА, заступник начальника відділу нагляду за правильністю призначення та виплати пенсій УПСЗН виконкому Металургійної в місті ради
СТАТТІ ЗА ЦІЄЮ ТЕМОЮ: