Новини

Заява VII З’їзду Профспілки металургів і гірників України до Прем’єр-міністра України щодо проекту Закону України «Про працю»

Ми, делегати VII З’їзду Профспілки металургів і гірників України, яка об’єднує понад 200 тисяч членів профспілки, вимагаємо дослухатися до голосу народу і не просувати законопроект «Про працю», який спрямований на запровадження неоліберальних спрощених підходів до реформування трудового законодавства. Наголошуємо на тому, що він розроблявся без врахування українських реалій у сфері праці, широких публічних дискусій і фахового обговорення цілей, завдань і очікуваних результатів для суспільства. Даний законопроект отримав негативну оцінку не лише профспілок, а й провідних національних наукових та освітніх закладів, провідних експертів трудового права.

Законопроект «Про працю» (реєстр. № 2708), поданий Урядом О. Гончарука, активно лобіювався Комітетом ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів не зважаючи на те, що звуження трудових прав працівників в законопроект і спричинило великий резонанс у суспільстві та призвело до масових акцій протесту, критики у засобах масової інформації та соціальних мережах, негативної реакції міжнародних профспілкових об’єднань та офіційних структур ЄС.

Зміна керівництва Уряду спонукала його відкликати з Верховної Ради України цей законопроект, але не змінила позицію Мінекономіки і через деякий час було повторно надіслано на погодження центральним органам виконавчої влади та спільним представницьким органам профспілок та роботодавців начебто «новий» (а насправді «старий»), проект Закону «Про працю». В цьому варіанті змінено декілька статей, проте збережено повністю структуру та підходи, які спрямовані на звуження трудових прав працівників.

Як наслідок текст проекту Закону «Про працю» залишився недосконалим з точки зору нормотворчості, багато норм не погоджені між собою, відсутні механізми реалізації цілого ряду його положень. Крім того, скасовуються закони й інші нормативні акти, якими регулювалась значна кількість трудових правовідносин, а проектом не пропонується їх вирішення, що створює правовий вакуум.

Такими діями порушується не лише національне законодавство, а й основоположні міжнародні трудові стандарти, права людини на гідну працю.
З огляду на зазначене, ми – делегати VII З’їзду ПМГУ, вимагаємо від Кабінету Міністрів України:

– зупинити просування законопроект у «Про працю», ініційованого Міністерством економіки України як такого, що суперечить Конституції України, Директивам Європейського Союзу та актам міжнародного права, які ратифіковані Україною;

– з метою осучаснення національного трудового законодавства сформувати під егідою Національної тристоронньої соціально- економічної ради робочу групу з представників сторін соціального діалогу для підготовки кодифікованого акту з регулювання трудових відносин у відповідності з досягнутими гарантіями національного законодавства та міжнародними трудовими стандартами.

За дорученням VII З’їзду ПМГУ
Голова Профспілки О. Рябко
17 вересня 2020 року

 

СТАТТІ ЗА ЦІЄЮ ТЕМОЮ: