Новини

Звернення VII З’їзду Профспілки металургів і гірників України «Про протидію викликам і загрозам вітчизняному гірничо-металургійному комплексу»

Ми, делегати VIІ З’їзду Профспілки металургів і гірників України, стурбовані критичною ситуацією у вітчизняному гірничо-металургійному комплексі (ГМК), що зумовлена економічною кризою і політикою деіндустріалізації країни та останнім часом набула надзвичайної гостроти внаслідок пандемії коронавірусу COVID-19.

Вітчизняний ГМК, що є одним з найбільших і стратегічно важливих секторів української економіки, забезпечує значний обсяг експортної виручки та надає робочі місця більш як 200 тис. працівників, завершив минулий і перше півріччя поточного року зі значним падінням обсягів виробництва та зупинкою низки підприємств. Це стало найгіршим результатом роботи галузі за весь період незалежності нашої держави.

Сьогодні проблеми та ризики діяльності підприємств ГМК значно підсилюються зовнішніми викликами і загрозами. Через вплив пандемії COVID-19 світова економіка увійшла в глобальну кризу, наслідки якої зараз важко оцінити. Кон’юнктура світового ринку, на який підприємствами ГМК України експортується майже 85% виробленої металопродукції, стрімко погіршилася та залишається нестабільною. Наслідком цього є падіння попиту і ділової активності, зменшення обсягів виробництва та експорту. Країни Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії, які є основними ринками збуту вітчизняних виробників, запровадили загороджувальні заходи та здійснюють жорстку політику протекціонізму.

Введення на всій території України карантинних обмежень і режиму надзвичайної ситуації у зв’язку із поширенням коронавірусу порушило стабільну роботу підприємств ГМК та переросло в затяжну економічну кризу з важкими соціальними наслідками.

Водночас, програмні напрацювання Уряду містять лише декларативну згадку про підтримку вітчизняної промисловості, але не пропонують чіткого плану дій щодо її надання та розвитку промислової сфери, зокрема гірничо-металургійної галузі, що є неприпустимим у такій складній соціально-економічній ситуації.

Ми вважаємо, що сьогодні надзвичайно важливим для країни є не загальні декларації про наміри, а визначення конкретних та дієвих заходів, які здатні підтримати вітчизняного промислового виробника і сприятимуть збереженню робочих місць, забезпеченню працівникам гідної заробітної плати і безпечних умов праці. 

Виходячи із зазначеного, делегати З’їзду звертаються З ВИМОГАМИ:

до Президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України:

– за участю провідних експертів і представників реального промислового сектору невідкладно розробити та затвердити комплекс першочергових заходів щодо подолання кризових явищ в економіці і стабілізації роботи промислових підприємств; 

– припинити «тарифне свавілля» державних монополістів (Укрзалізниці, Адміністрації морських портів, Нафтогазу), організувати стабільне функціонування і надання ними якісних послуг та запровадити економічно обґрунтовані тарифні і податкові умови діяльності промислових підприємств;

– запровадити дієві стимули для збільшення споживання металопродукції на внутрішньому ринку шляхом запуску реалізації перспективних інвестиційних проектів з оновлення металофонду і розвитку інфраструктури країни, в т.ч. шляхом прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» (№ 3779);

– прискорити формування та початок роботи новоствореного Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості як центрального органу виконавчої влади, що забезпечуватиме розробку та реалізацію сучасної державної промислової політики, здійснюватиме координацію діяльності галузей та підприємств;

– з метою відновлення економічного зростання розробити консолідовану та науково обґрунтовану загальнодержавну цільову програму (стратегію) інноваційного розвитку промисловості, зокрема, гірничо-металургійного комплексу і галузей-споживачів металопродукції; 

– не допустити прийняття рішень, реалізація яких може призвести до падіння рівня трудових доходів українських працівників та зростання заборгованості з виплати заробітної плати, поглиблення бідності серед населення та загострення соціальної напруги і криміналізації суспільства;

до власників та керівників підприємств ГМК:

– ініціювати відновлення співпраці бізнес-спільноти та держави на засадах державно-приватного партнерства, долучитися до опрацювання першочергових антикризових заходів щодо стабілізації роботи промислових підприємств та зменшення негативних наслідків впливу пандемії на їх економічний стан;

– сприяти розробці загальнодержавної економічної програми (стратегії) інноваційного розвитку промисловості, зокрема, гірничо-металургійного комплексу і галузей-споживачів металопродукції;

– не допустити зупинки підприємств, забезпечити безперебійне виробництво продукції та продовжити реалізацію запланованих інвестиційних та соціальних проектів на підприємствах;

– зберегти робочі місця та продовжувати виплачувати працівникам належну заробітну плату в повному обсязі;

– утримуватися від прийняття в односторонньому порядку рішень, спрямованих на обмеження досягнутого рівня соціально-трудових прав і гарантій працівників, всі спірні та проблемні питання вирішувати шляхом проведення соціального діалогу і прийняттям узгоджених рішень.

Делегати З’їзду закликають до використання позитивного досвіду, накопиченого у попередні періоди при подоланні кризових ситуацій у ГМК, для об’єднання зусиль та налагодження співпраці між державою, власниками підприємств і профспілками з метою упередження або максимального послаблення можливих негативних наслідків соціально-економічної кризи.

Профспілка металургів і гірників України готова підтримати таке партнерство та докласти усіх необхідних зусиль для сприяння стабільній роботі підприємств, збереженню робочих місць і трудового потенціалу країни, підвищенню рівня життя працівників та їх родин. 
Тільки спільними зусиллями ми забезпечимо злагоду і мир у суспільстві та досягнемо процвітання України!

За дорученням VII З’їзду ПМГУ 
Голова Профспілки О. Рябко
17 вересня 2020 року

СТАТТІ ЗА ЦІЄЮ ТЕМОЮ: