Новини

Відкрите звернення Криворізької міської та первинних організацій ПМГУ

Президенту України пану Зеленському В.О.
Верховній Раді України
Кабінету Міністрів України

 

Відкрите звернення Криворізької міської та первинних організацій
Профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України

Цим листом звертаємось до Вас як представники 80-ти тисяч працівників металургійної та гірничодобувної галузі України, щоб висловити наш протест проти нового проекту закону України «Про працю» № 2708 і звертаємось до Кабінету Міністрів України з вимогою терміново відкликати зазначений законопроект з Верховної Ради України для проведення переговорів з профспілками.

Проект закону «Про працю» значно звужує соціальні права працівників, чим порушує статтю 22 Конституції України, якою встановлено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, зокрема:

1. Дозволяє роботодавцю звільняти працівників без згоди профспілок.

2. Дозволяє роботодавцю звільняти вагітних жінок та матерів, які самі виховують дітей.

3. Дозволяє оформити відпустку по догляду за дитиною лише за умови, що дитина не досягла одного року.

4. Відбирає у промислово-виробничого персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятого на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин, працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче право на збільшення основної відпустки на 4 календарних дні.

5. Відбирає у трудящих право на отримання другої освіти, адже роботодавець у цьому випадку вже не зобов'язаний надавити відпустку на навчання.

6. Позбавляє трудящих права на оплату праці у подвійному розмірі за роботу у вихідні, святкові чи неробочі дні, за надурочну роботу.

7. Позбавляє трудящих права захищати свої права і відстоювати інтереси безкоштовно в комісіях по трудовим спорам, і змушує звертатися до адвокатів та медіаторів, витрачаючи власні кошти.

8. Зменшує фінансову відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства.

9. Надає можливість переведення працівника на інше робоче місце без його згоди.

10. Значно обмежує можливість проведення колективних переговорів та унеможливлює діяльність профспілок з захисту прав та інтересів працівників.

Проект закону «Про працю» порушує не тільки національне законодавство, а й основоположні міжнародні трудові стандарти, а саме скасовує закони, якими до 1991 року ратифіковані 38 конвенцій Міжнародної організації прані, зокрема 6 з 8 основоположних (фундаментальних) міжнародних конвенцій, про що зазначено в п.4 розділу X «Прикінцеві положення» законопроекту №2708.

Україна є членом Міжнародної організації праці з 1954 року. Більшість чинних конвенцій МОП Україна ратифікувала ще за часів СРСР. Зокрема, це:

  • Конвенція №29 (ратиф. у 1956 р.) «Про примусову чи обов'язкову працю»;
  • Конвенція №87 (ратиф. 1956 р.) «Про свободу асоціації і захисту прав на організацію»;
  • Конвенція №98 (ратиф. 1956) «Про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів»;
  • Конвенція №100 (ратиф. у 1956 р.) «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю
  • рівної цінності»;
  • Конвенція №111 (ратиф. у 1961 р.) «Про дискримінацію в галузі праці та занять»;
  • Конвенція №138 (ратиф. 1979 р.) «Про мінімальний вік для прийому на роботу».

Конвенції і рекомендації МОП встановлюють загальновизнані у світі мінімальні трудові, соціально-економічні гарантії. Дотримання та врахування їх положень є пріоритетним при здійсненні будь-якою державою соціально-економічної політики.

Запропонований Урядом України проект закону «Про працю» підриває довіру народу до Президента України, як гаранта Конституції України, та призводить до втрати авторитету України у світовій спільноті.

Враховуючи вищевикладене, вимагаємо від Кабінету Міністрів України негайно відкликати з Верховної Ради України проект закону «Про працю» № 2708, діяти у повній відповідності до чинних рішень, прийнятих на національному рівні зі своїми соціальними партнерами, попередньо узгоджувати законопроекти про працю з профспілками, виконувати міжнародні зобов'язання шляхом чіткої відповідності та імплементації міжнародних трудових конвенцій, які ратифікувала Україна.

Відповідь на дане звернення просимо невідкладно направити на адресу: 50101, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 36-а.
 


Голова Криворізького міськкому ПМГУ А. Макаренко

Голова профкому ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Н. Маринюк

Голова профкому ПО ПМГУ «Північний ГЗК» Н. Шамрицька

Голова профкому ПО ПМГУ ПАТ «КЗРК» Ю. Деркач

Голова профкому ПО ПМГУ ПрАТ «Центральний ГЗК» Д. Васильченко

Голова профкому ПО ПМГУ АТ «Південний ГЗК» В. Комірной

Голова профкому ПРАТ «Інгулецький ГЗК» А. Логачов

Голова профкому ПО ПМГУ ТОВ «Метінвест КРМЗ» В. Фургало

Голова профкому ПО ПМГУ ПрАТ «Суха Балка» В. Счастливий

СТАТТІ ЗА ЦІЄЮ ТЕМОЮ: